2% pre ZRŠ

12.01.2024

Vážení rodičia a priaznivci našej ZUŠ!
Ďakujeme, že ste nášmu Združeniu rodičov v minulosti poukázali svoje 2% z daní. Vďaka Vám sme získali prostriedky, ktoré Vaše deti využívajú pri vzdelávaní na našej škole. V tomto roku Vás opäť chceme osloviť a poprosiť o spoluprácu pri poukázaní 2% z daní za rok 2023.

Postup pri poukázaní je rozdielny pre fyzické a právnické osoby. Presný postup a tlačiva sú na stránke www.rozhodni.sk, kde sú aj všetky informácie.

Vopred ďakujeme za Vašu podporu!

Ing. arch. Ľudmila Saudreau, predseda ZRŠ pri ZUŠ Hálkova 56
Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka ZUŠ Hálkova 56

Údaje ZUŠ Hálkova 56 na poukázanie 2% z daní:

Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole, Hálkova 56
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 831 03, Hálkova 56
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa /IČO/ SID/: 31803601
Informácie a tlačivá na www.rozhodni.sk, www.zushalkova.sk

Editovateľné PDF tlačivo nájdete v odkaze: 2% ZRŠ Hálkova [PDF, 145kB]