2021/2022

HUDOBNÝ ODBOR

Koncert žiakov ŠPD, 14.06.2022

Recitál Simony Jexovej a Kataríny Pajkošovej, 30.05.2022

Pop koncert, 19.05.2022

Koncert žiakov PŠ a 1.ročníkov, 24.05.2022

1. ročník školskej súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch, 11.05.2022

Jarný koncert, 05.05.2022

Koncert TO, HO a LDO, 26.04.2022

Bratislavské mestské dni, 24.04.2022

Bratislavské mestské dni, 23.04.2022

Koncert z tvorby slovenských skladateľov, 7.04.2022

Školská súťaž v hre na dychových nástrojoch, 15.03.2022

Fašiangový koncert 16.02.2022

Fašiangový koncert 15.02.2022

VÝTVARNÝ ODBOR

Práce absolventov 2021/2022

Práce žiakov VO z triedy K. Kuzmovej

Práce žiakov VO

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Triedne vystúpenie – Mgr. art. Simona Žišková, 6.06.2022

Triedne vystúpenie – Mgr. art. Tomáš Krištof, 7.06.2022