2022/2023

Tanečný maratón bratislavských ZUŠ a naše žiačky, 21.06.2023

Koncert žiakov štúdia pre dospelých, 20.08.2023

Vystúpenie žiakov tanečného odboru, 13.06.2023

Absolventský koncert, 12.06.2023

Koncert žiakov prípravného a 1. ročníka, 30.05.2023

Školská súťaž v hre na sláčikových nástrojoch, 23.05.2023

„Dievčatko so zápalkami“ muzikálové predstavenie, 17.,18.05.2023

Vernisáž výtvarného odboru v Justiho sieni Primaciálneho paláca, 15. – 31.05.2023

Školská súťaž v hre na klavíri a koncert víťazov, 2.-3.5.2023

„Oslavujte s nami“ slávnostný koncert hudobného odboru pri príležitosti 70. výročia založenia školy, 25.4.2023

Bratislavské mestské dni, 22.04.2023

Koncert pedagógov, 03.04.2023

Klavírna prehliadka jazzovej, filmovej a populárnej hudby 27.3.2023

Prehliadka žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, 16.03.2023

Autorský večer – Fabianová, Kiráľová, Zinai; 21.03.2023

Školská súťaž v hre na dychových nástrojoch, 7.03.2023

1. ročník školskej súťaže v hre na gitare, 15.02.2023

Fašiangový koncert, 08.02.2023

Fašiangový koncert, 07.02.2023

Adventný čas, 12.12.2022

Mikulášsky koncert, 5.12.2022