,,HĽADÁ SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA“ SPEVÁCKA SÚŤAŽ

16.03.2022

Z á k l a d n á   u m e l e c k á   š k o l a  H á l k o v a  56,  831 03 B r a t i s l a va
vyhlasuje XVI. ročník speváckej súťaže 

„Hľadá sa muzikálová hviezda“,

ktorá sa uskutoční 4. júna 2022 v priestoroch ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave

Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl.

Viac informácii nájdete v odkaze.

2% pre ZRŠ

23.02.2022

Vážení rodičia a priaznivci našej ZUŠ!
Ďakujeme, že ste nášmu Združeniu rodičov v minulosti poukázali svoje 2% z daní. Vďaka Vám sme získali prostriedky, ktoré Vaše deti využívajú pri vzdelávaní na našej škole. V tomto roku Vás opäť chceme osloviť a poprosiť o spoluprácu pri poukázaní 2% z daní za rok 2021.

Viac informácii nájdete na stránke 2% pre ZRŠ.