DÔLEŽITÝ OZNAM – INFORMÁCIE K VYUČOVANIU

5.3.2021

Vážení rodičia, milí žiaci !

V súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii a  po dohode so zriaďovateľom od pondelka 08. 03. 2021 ZUŠ Hálkova naďalej pokračuje v dištančnom online vyučovaní.

V nasledujúcich dňoch  budeme očakávať Uznesenia vlády a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sú podmienené zodpovedné rozhodnutia riaditeľov škôl. O ďalšom postupe vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Mgr.art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy


ROZHODNUTIE PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA SR

Vážení riaditelia základných umeleckých škôl a centier voľného času!

Z rozhodnutia Matúša Valla, primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, si vás z dôvodu prijatých opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu obmedzením mobility v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 122 z 28. februára 2021 dovoľujem požiadať o pokračovanie vo výučbe výlučne dištančnou formou, a to do odvolania.

Dovoľujem si vás informovať, že hlavné mesto SR Bratislava ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl a centier voľného času rozhodol o tom, že prevádzkové podmienky zatiaľ neumožňujú otvoriť výučbu prezenčnou formou.

Verím, že toto rozhodnutie pochopíte, a že spoločným úsilím prispejeme k čo najskoršiemu skončeniu núdzového stavu.

DÔLEŽITÝ OZNAM – NÁVRAT DO ŠKÔL 2021

19.2.2021

Vážení rodičia, milí žiaci !

V súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii a  po dohode so zriaďovateľom od pondelka 22. 2. 2021 ZUŠ Hálkova naďalej pokračuje v dištančnom online vyučovaní.
Od 1. 3.  do  5.3. 2021 sa v Bratislavskom  kraji uskutočnia Jarné prázdniny.
V nasledujúcich dňoch  budeme očakávať Uznesenia vlády a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sú podmienené zodpovedné rozhodnutia riaditeľov škôl. O ďalšom postupe vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Mgr.art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

Harmonogram návratu do škôl 2021 [PDF, 434kB]
Čestné vyhlásenie [docx, 25kB]

DÔLEŽITÝ OZNAM – NÁVRAT DO ŠKÔL 2021

Vážení rodičia,

na základe dohody so zriaďovateľom sa Základná umelecká škola Hálkova 56 dňa 8.februára neotvorí. Naďalej vyučujeme dištančne. V týždni od 8. do 12.februára budeme prostredníctvom pedagógov kontaktovať všetkých rodičov žiakov 1.stupňa v individuálnom vyučovaní ( sú to žiaci 1.- 4. ročníka základných škôl), ktorí môžu nastúpiť do školy na prezenčnú formu vyučovania od 15.februára v upravenom režime rozvrhu hodín. Neplatí to pre žiakov spevu, hry na dychových nástrojoch a pre žiakov skupinového vyučovania (hudobná náuka, výtvarný, tanečný a literárno dramatický odbor) . Taktiež u žiakov 2.stupňa, stredných a vysokých škôl, žiakov štúdia pre dospelých zostáva naďalej dištančná forma vyučovania nezmenená až do odvolania.

Mgr. art. Ingrid Bubeničková, riaditeľka školy

SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

3.1.2021

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 30.12.2020 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, vyborný pedagóg klavírnej hry, vzácny človek, pani Eleonóra HOLECOVÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Mladí klaviristi

03.12.2020

2. decembra 2020 sa naši klaviristi zúčastnili celoslovenskej súťaže v hre na klavíri, Mladí klaviristi, ktorá sa konala na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave. Zúčastnení získali 2.miesta, za čo im gratulejeme.

  • Matej Kováč z tr. p. uč. Mgr. art. B. Malatinského, ArtD., 2.miesto
  • David Majstrík z tr. p. uč. Mgr. B. Kohútkovej, PhD., 2.miesto
  • Katarína Pajkošová z triedy p. uč. Mgr. B. Kohútkovej, PhD., 2.miesto