OZNAM

2.5.2021

Od 3.5. pokračujeme naďalej v červenej farbe. Prezenčné vyučovanie : individuálne bez spevu a dychových nástrojov. Dištančné vyučovanie : skupinové – hudobná náuka, VO, LDO a TOŽiaci a zamestnanci školy sa od pondelka nemusia preukazovať výsledkom testu. Povinné je odovzdanie vyplneného oznámenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka ,taktiež oznámenie o bezinfekčnosti plnoletého žiaka.

Tlačivá o bezinfekčnosti nájdete na webovej stránke školy.

Mgr. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – AKTUALIZOVANÉ!

2.6.2021

Prijímacie talentové skúšky sa uskutočnia v septembri 2021.

Odbory: hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický

Prosíme vopred vypísať a odoslať elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na:
www.zushalkova.sk → vstup do iZUŠ → prihlášku

Koncom augusta obdržíte emailom presný dátum a čas zápisu do našej školy . 

Kontakt:
tel.: +421 244 632 117-9
ZUŠ mobil: 0918859987
www.zushalkova.sk

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

DÔLEŽITÝ OZNAM – INFORMÁCIE K VYUČOVANIU

5.3.2021

Vážení rodičia, milí žiaci !

V súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii a  po dohode so zriaďovateľom od pondelka 08. 03. 2021 ZUŠ Hálkova naďalej pokračuje v dištančnom online vyučovaní.

V nasledujúcich dňoch  budeme očakávať Uznesenia vlády a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sú podmienené zodpovedné rozhodnutia riaditeľov škôl. O ďalšom postupe vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Mgr.art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy


ROZHODNUTIE PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA SR

Vážení riaditelia základných umeleckých škôl a centier voľného času!

Z rozhodnutia Matúša Valla, primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, si vás z dôvodu prijatých opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu obmedzením mobility v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 122 z 28. februára 2021 dovoľujem požiadať o pokračovanie vo výučbe výlučne dištančnou formou, a to do odvolania.

Dovoľujem si vás informovať, že hlavné mesto SR Bratislava ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl a centier voľného času rozhodol o tom, že prevádzkové podmienky zatiaľ neumožňujú otvoriť výučbu prezenčnou formou.

Verím, že toto rozhodnutie pochopíte, a že spoločným úsilím prispejeme k čo najskoršiemu skončeniu núdzového stavu.

DÔLEŽITÝ OZNAM – NÁVRAT DO ŠKÔL 2021

19.2.2021

Vážení rodičia, milí žiaci !

V súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii a  po dohode so zriaďovateľom od pondelka 22. 2. 2021 ZUŠ Hálkova naďalej pokračuje v dištančnom online vyučovaní.
Od 1. 3.  do  5.3. 2021 sa v Bratislavskom  kraji uskutočnia Jarné prázdniny.
V nasledujúcich dňoch  budeme očakávať Uznesenia vlády a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sú podmienené zodpovedné rozhodnutia riaditeľov škôl. O ďalšom postupe vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Mgr.art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

Harmonogram návratu do škôl 2021 [PDF, 434kB]
Čestné vyhlásenie [docx, 25kB]