PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2024

31.5.2024

Vážení záujemcovia o štúdium na našej ZUŠ, 

pozývame Vás na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 4. a 5. júna 2024 od 15:00 do 18:00 hod. Prísť môžete v ľubovoľnom čase v daných dňoch. 

Nezabudnite si podať elektronickú prihlášku a priniesť ju so sebou vytlačenú. Pokiaľ ste to nestihli, prípadne ju nemáte vytlačenú, naši kolegovia Vám s tým radi pomôžu pri info pultoch.

Ešte pred samotnou skúškou sa nezabudnite zaregistrovať kvôli kódu, na základe ktorého si budete môcť overiť výsledok skúšky.

Registrácia pre LDO a VO – prízemie; HO a TO – 1. poschodie

Výsledky budú zverejnené na stránke školy najneskôr do 5. júla 2024.

Ak sa na skúšky nemôžete dostaviť, bude pripravený náhradný termín v priebehu júna, o ktorom vás budeme informovať emailom. 

Ako sa pripraviť na prijímacie škúšky sa dozviete v odkaze = https://www.zushalkova.sk/info/

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Hálkova 56 v Bratislave v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasuje termín a miesto konania prijímacích skúšok.

Všeobecné informácie:
Termín:
04. – 05. jún 2024
Čas: 15.00 – 18.00
Miesto: budova ZUŠ Hálkova 56

Odbor: Hudobný, Výtvarný, Literárno-dramatický, Tanečný


Informácie k prijímacím skúškam

Elektronická prihláška

Výška školného [PDF, 176kB]

BLAHOŽELÁME

27.03.2024

Srdečne blahoželáme žiakom Jakubovi Gajovi, Noemi Holíkovej – z triedy Mgr. Roberta Kohúteka, ArtD.; Maximovi Matovičovi, Kristíne Osuskej – z triedy Mgr. Barbory Kohútkovej, PhD., za úspešnú reprezentáciu školy.

BLAHOŽELÁME

27.03.2024

Srdečne blahoželáme žiakom Rebeke Zábranskej a Matejovi Sabatulovi – z triedy Mgr. art. Jany Juríčkovej, ArtD. za úspešnú reprezentáciu školy.