BLAHOŽELÁME

27.03.2024

Srdečne blahoželáme žiakom Rebeke Zábranskej a Matejovi Sabatulovi – z triedy Mgr. art. Jany Juríčkovej, ArtD. za úspešnú reprezentáciu školy.