BLAHOŽELÁME

20.12.2023

Srdečne blahoželáme žiakom Yuelong Wang – z triedy Mgr. Roberta Kohúteka, ArtD.; Márii Galandovej – z triedy Mgr. art. Kataríny Brejkovej, ArtD.; Michaele Vráblikovej – z triedy Mgr. art. Stanislavy Maggioni, ArtD. za úspešnú reprezantáciu školy.

BLAHOŽELÁME

27.11.2023

Srdečne blahoželáme Filipovi Satúrymu (3. miesto, II. c kat.) , Hane Vargovej (1. miesto, IV. b kat.) a ich p. učiteľovi Mgr. art. Dávidovi Hnatovi (cena za dramaturgiu), za úspešnú reprezentáciu školy na 13. ročníku gitarovej súťaži Prievidza s medzinárodnou účasťou.

BLAHOŽELÁME

27.10.2023

Srdečne blahoželáme Filipovi Satúrymu a Hane Vargovej z triedy Mgr. art. Dávida Hnata, za úspešnú reprezentáciu školy.

ROZVRHY HODÍN HUDOBNEJ NÁUKY PRE ŠK. ROK 2023/2024 – AKTUALIZOVANÉ

28.08.2023

Vážení rodičia, milí žiaci, v odkaze nájdete nové rozvrhy hodín hudobnej náuky a PHV ( prípravnej hudobnej výchovy ) pre školský rok 2023/2024. Zapisovanie prebehne u pedagóga hlavného predmetu 4.septembra 2023 od 14:00 hod.

AKTUÁLNE ROZVRHY HODÍN HUDOBNEJ NÁUKY A PHV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 – AKTUALIZOVANÉ
pozn.: Hodiny na elokovanom pracovisku ZŠ Česká sú určené iba pre žiakov, ktorí navštevujú hlavný predmet na tomto pracovisku.