Bratislavské mestské dni – výtvarný stánok a koncert na Hlavnom námestí