Čarovná flauta 2019

22.11.2019

Naši žiaci priniesli popredné umiestnenia z Celoslovenskej súťaže „Čarovná flauta“ v Nižnej na Orave. Blahoželáme aj ich pedagógom: Mgr. Zlatohlávkovej, Mgr. Hambeis, Mgr. art. Košickému a korepetítorom Mgr. art. Kiráľovej a Mgr. art. Maskalíkovej🌹🌹🌹🌹🌹🌹