BLAHOŽELÁME

27.11.2023

Srdečne blahoželáme Filipovi Satúrymu (3. miesto, II. c kat.) , Hane Vargovej (1. miesto, IV. b kat.) a ich p. učiteľovi Mgr. art. Dávidovi Hnatovi (cena za dramaturgiu), za úspešnú reprezentáciu školy na 13. ročníku gitarovej súťaži Prievidza s medzinárodnou účasťou.

BLAHOŽELÁME

27.10.2023

Srdečne blahoželáme Filipovi Satúrymu a Hane Vargovej z triedy Mgr. art. Dávida Hnata, za úspešnú reprezentáciu školy.

ROZVRHY HODÍN HUDOBNEJ NÁUKY PRE ŠK. ROK 2023/2024 – AKTUALIZOVANÉ

28.08.2023

Vážení rodičia, milí žiaci, v odkaze nájdete nové rozvrhy hodín hudobnej náuky a PHV ( prípravnej hudobnej výchovy ) pre školský rok 2023/2024. Zapisovanie prebehne u pedagóga hlavného predmetu 4.septembra 2023 od 14:00 hod.

AKTUÁLNE ROZVRHY HODÍN HUDOBNEJ NÁUKY A PHV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 – AKTUALIZOVANÉ
pozn.: Hodiny na elokovanom pracovisku ZŠ Česká sú určené iba pre žiakov, ktorí navštevujú hlavný predmet na tomto pracovisku.

ZÁPIS DO ZUŠ

26.08.2023 AKTUALIZOVANÉ

Zápis do základnej umeleckej školy Hálkova 56 sa uskutoční 4. 9. 2023 o 14:00 hodine v budove na Hálkovej 56 a 5. 9. 2023 o 12:00 hodine na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Česká. Informácie o zadelení žiakov budú dostupné na nástenke vo vestibule školy. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Pre komunikáciu s vedením školy odporúčame použiť email ➞ https://www.zushalkova.sk/kontakt/

Tešíme sa na vás!

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2023/2024

6.07.2023

Vážení záujemcovia o štúdium na našej škole, v uplynulých dňoch sme odosielali oznámenia o výsledku prijímacích skúšok. V prípade, že ste sa prijímacej skúšky zúčastnili a nedostali ste od nás žiadne vyjadrenie, kontaktujte nás emailom = hnat@zushalkova.sk

Termín nástupu je 4. september 2023 o 14:00. Všetky ďalšie informácie sa dozviete pri nástupe. Odporúčame však sledovať aj oznamy na našej webovej stránke.

Tešíme sa na Vás.

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

5.06.2023

Základná umelecká škola Hálkova 56 v Bratislave prijme do pracovného pomeru učiteľa hry na gitare, kontrabase a klavíri. Úväzok podľa dohody. Pre viac informácii nás kontaktujte na zushalkova@gmail.com