DOREMIFA, ČI FAMIREDO …KTO JE MÚDREJŠÍ A BYSTREJŠÍ?

Propozície 2019 [DOCX, 21 kB]

DOREMIFA(ONA) a FAMIREDO(ON) budú nerozlučnou dvojicou,
ktorá bude súťažiace deti ,či už tie malé ako aj odrastené, sprevádzať po
zákutiach hudobnej náuky, na ktorej zažijú neuveriteľné množstvo
zaujímavostí, rozlúštia ešte neobjavené veci, aby spestrili a zároveň
obohatili svoje vedomosti a to všetko formou primeranou ich veku. Súťaž
zároveň deti aktivizuje k podaniu čo najlepších výkonov so zámerom
prezentovať svoje vedomosti a pridať ruku k dielu aby sa umiestnili čo
najlepšie. Vyhrá DOREMIFA ,či FAMIREDO? Vyhrajú v prevahe dievčatá
nad chlapcami, alebo to môže byť naopak? Všetko je v rukách jednotlivých
súťažných družstiev.
Zámerom súťaže je nielen overenie nadobudnutých vedomostí, ale aj
získanie istých skúseností a najmä zážitkov. To sú tie neopakovateľné
situácie, ktoré môžu súťažiaci pri takomto podujatí zažiť. Okrem množstva
vedomostných otázok budú súčasťou súťaže aj hravé a tak trochu zábavné
témy, v ktorých deti budú môcť prejaviť svoju bystrosť, vynaliezavosť,
spontánnosť ako aj kreativitu. To si budú môcť vyskúšať v lúštení tajničiek,
doplňovačiek, hlavolamov. Kto bude „majstrom“ piatich čiar
v jednotlivých súťažných kategóriách? Budú to svedomité a precízne
nasledovníčky DOREMIFY, či odvážni a nespútaní FAMIREDOVIA?
Základom súťaže je nielen súhrn teoretických a  vedomostných otázok,
ale aj získanie hlbšieho vzťahu k predmetu hudobná náuka a najmä jeho
obohatenie o také činnosti ako je istá forma hravosti, tvorivosti
a pochopenie podstaty ,že hudobná náuka vždy bola a aj bude súčasťou
hudobného vyučovacieho procesu. Je nerozlučne spätá s celým hudobným
procesom výučby na Základnej umeleckej škole.
Koncepcia súťaže:
Súťaž je jednokolová, rozdelená do štyroch kategórií nasledovne:
1. Kategória – žiaci 1. a 2.primárneho stupňa základného štúdia
2. Kategória – žiaci 3. a 4.ročníka primárneho stupňa základného štúdia
3. Kategória-žiaci 1.-2.ročníka nižšieho sekundárneho stupňa
základného štúdia
4. Kategória- žiaci 3.ročníka nižšieho sekundárneho stupňa základného
štúdia
V rámci jednotlivých kategórii je možnosť prihlásiť 3-členné
družstvá, vybrané jednotlivými učiteľmi hudobnej náuky. Družstvá sú
zostavené čisto dievčenské a chlapčenské, aby bol zachovaný nápad a
celkové ladenie tejto súťaže – DOREMIFA(ona) kontra
FAMIREDO(on).V prípade nedostatku vhodných adeptov súťaž počíta aj
s miešanými družstvami(chlapci aj dievčatá) s tým, že porota vyhodnotí
najaktívnejších súťažiacich ako dievča tak i chlapca – čiže Doremifu
a Famireda. Čo sa týka konkrétneho termínu realizácie, súťaž
zaraďujeme  na obdobie apríl  2017 ako predkolo a overenie
vedomostí pred blížiacimi sa postupovými a záverečnými skúškami
žiakov 4.ročníka primárneho štúdia a 3.ročníka nižšieho sekundárneho
štúdia.
V každej kategórii sú odpovede podľa náročnosti ohodnotené
bodmi. Tie sa prideľujú na základe správnej zodpovedanej úlohy. Otázky
pre jednotlivé súťažné kategórie sú prispôsobené veku súťažiacich
a primerané učebným osnovám predmetu Hudobná náuka. Tie je
potrebné pripraviť, vypracovať pre jednotlivé kategórie do konca
januára 2016. Odborná porota bude pozostávať z predsedu a 3 členov.
Ako odmenu pre víťazné družstvá v jednotlivých kategóriách navrhujem
diplom podľa príslušného miesta umiestenia, ktorého neoddeliteľnou
súčasťou bude „sladká odmena“.
Súťažné okruhy sú zamerané na tieto oblasti:
– tvorivosť-zručnosť- hravosť
– písanie nôt v husľovom a basovom kľúči(C – c3)
– hudobno-náukové pojmy
– stupnice-intervaly- akordy
– hlavné harmonické funkcie- jednoduchá kadencia
– rytmus-zadeľovanie nôt do taktov
– hudobné hádanky-tajničky- hlavolamy-osemsmerovky
– hudobné skladačky a prešmyčky
– hudobné nástroje-hudobné formy-dejiny hudby
– prierez hudobných období(od renesancia až po 20.storočie)
– skladatelia-diela
– opera-opereta- muzikál