Školská súťaž v hre na dychových nástrojoch

View Calendar
31/03/2020 Deň

14.00 hod.
Koncertná sála školy