Veselé Vianoce, verejné vystúpenie

View Calendar
13/12/2019 Deň

17.30 hod.
Malá sála, CULTUS, Ružinov
žiaci tančného a literárno-dramatického odboru