Klavírna prehliadka jazzovej, filmovej a populárnej hudby, 27.03.2023