KLAVÍRNE ODDELENIE

Mgr. Barbora Kohútková, PhD. – vedúca PK | kohutkova@zushalkova.sk
Viktória Baran
Kristína Borbat
Mgr. art. Katarína  Brejková, ArtD.
Mgr. art. Tamás Fekete
Katarína Hatríková
Mgr. art. Róbert Kohútek, ArtD. | kohutek@zushalkova.sk
Mgr. Lineda Kollárová 
Bc. Aľona Korobová
Anna Mozolíková, DiS. art.  
Mgr. art. Richard Rikkoň