Korona – pohľad z okna

Výtvarné práce žiakov z triedy K. Kuzmovej, akad. mal.