ODDELENIE HUDOBNEJ NÁUKY

Mgr. art. Gabriela Kiráľová – vedúca PK | kiralova@zushalkova.sk
Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.
Mgr. Barbora Kohútková, PhD. | kohutkova@zushalkova.sk
Mgr. art. Daniela Mintálová
Mgr. Jana Kubáň