ODDELENIE HUDOBNEJ NÁUKY

Mgr. Barbora Kohútková, PhD. – vedúca PK | kohutkova@zushalkova.sk
Mgr. art. Gabriela Kiráľová | kiralova@zushalkova.sk
Mgr. Jana Kubáň
Mgr. Patrik Zaujec