ODDELENIE KEYBOARDU, AKORDEÓNU A BICÍCH NÁSTROJOV

Viktória Isteníková – vedúca PK
Mgr. Marián Čermák
Daniela Janíčková 
Vladimír Sawicz