ODDELENIE SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOV

Mgr. art. Alena Heribanová – vedúca PK
Mgr. Katarína Bložonová
Mgr. Ľuboš Janák
Mgr. Petra Šalamonová