ODDELENIE SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOV

Mgr. Petra Šalamonová – vedúca PK
Mgr. Katarína Bložonová
Mgr. Ľuboš Janák


Mgr. art. Stanislava Homoľová