DÔLEŽITÝ OZNAM – NÁVRAT DO ŠKÔL 2021

Vážení rodičia,

na základe dohody so zriaďovateľom sa Základná umelecká škola Hálkova 56 dňa 8.februára neotvorí. Naďalej vyučujeme dištančne. V týždni od 8. do 12.februára budeme prostredníctvom pedagógov kontaktovať všetkých rodičov žiakov 1.stupňa v individuálnom vyučovaní ( sú to žiaci 1.- 4. ročníka základných škôl), ktorí môžu nastúpiť do školy na prezenčnú formu vyučovania od 15.februára v upravenom režime rozvrhu hodín. Neplatí to pre žiakov spevu, hry na dychových nástrojoch a pre žiakov skupinového vyučovania (hudobná náuka, výtvarný, tanečný a literárno dramatický odbor) . Taktiež u žiakov 2.stupňa, stredných a vysokých škôl, žiakov štúdia pre dospelých zostáva naďalej dištančná forma vyučovania nezmenená až do odvolania.

Mgr. art. Ingrid Bubeničková, riaditeľka školy

SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

3.1.2021

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 30.12.2020 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, vyborný pedagóg klavírnej hry, vzácny človek, pani Eleonóra HOLECOVÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Mladí klaviristi

03.12.2020

2. decembra 2020 sa naši klaviristi zúčastnili celoslovenskej súťaže v hre na klavíri, Mladí klaviristi, ktorá sa konala na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave. Zúčastnení získali 2.miesta, za čo im gratulejeme.

  • Matej Kováč z tr. p. uč. Mgr. art. B. Malatinského, ArtD., 2.miesto
  • David Majstrík z tr. p. uč. Mgr. B. Kohútkovej, PhD., 2.miesto
  • Katarína Pajkošová z triedy p. uč. Mgr. B. Kohútkovej, PhD., 2.miesto

DÔLEŽITÝ OZNAM – PRERUŠENIE PREZENČNEJ VÝUČBY – AKTUALIZOVANÉ!

11.1.2020

ZUŠ Hálkova 56 po vianočných prázdninách naďalej od 11. 1. 2021 pokračuje vyučovať formou dištančného online štúdia. O ďalšom postupe vás budeme včas informovať.

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy


23.10.2020

Riaditeľstvo ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave oznamuje, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu bude vyučovanie na základných umeleckých školách vo všetkých odboroch a predmetoch od 26.10.2020 prebiehať dištančne až do odvolania. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

Rozhodnutie ministra 23. 10. 2020

DÔLEŽITÝ OZNAM

12.10.2020

Oznam pre skupinové vyučovanie – výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, hudobná náuka, komorné hry viac ako 2 žiaci, gitarový súbor, kapela

Podľa rozhodnutia ministra školstva SR sa od 12.10.2020 ruší riadne vyučovanie skupinového vyučovania.

Prechádzame na formu dištančnú, t. zn. zadávanie úloh cez  meil a komunikácia so žiakmi cez  rôzne internetové komunikačné aplikácie.

Ak v budúcom týždni  od 19.10. 2020 nastane dohoda medzi jednotlivými ZUŠ a zriaďovateľom, bude možné, aby riadne vyučovanie prebiehalo v škole v znížených počtoch žiakov v skupine.  

O tom vás budeme priebežne informovať.

V Bratislave 12.10.2020             Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

Znenie rozhodnutia ministra 12.10.2020

SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

26.09.2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 23.septembra 2020 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, učiteľka hry na klavíri, milý a vzácny človek, pani MARTA RYCHLOVÁ. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 🖤