PREDČASNÉ PRERUŠENIE A UKONČENIE ŠTÚDIA

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o predčasnom prerušení alebo ukončení štúdia je potrebné doručiť vedeniu školy v printovej podobe vždy pred začatím nového mesiaca. Štandardne je možné štúdium prerušiť alebo ukončiť k 31. januáru alebo 30. júnu.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI PRERUŠENÍM A UKONČENÍM ŠTÚDIA?
O prerušenie štúdia žiak alebo zákonný zástupca žiada v prípade, ak žiak nebude môcť pokračovať v štúdiu na dobu určitú. V takomto prípade škola počíta s jeho opätovným nástupom a zaradením.

Pri ukončení štúdia škola s opätovným nástupom žiaka nepočíta.

vzor žiadosti = Žiadosť o prerušení, ukončení štúdia [docx, 15 kB]