PRIJÍMACIE SKÚŠKY – NÁHRADNÝ TERMÍN

11.06.2024

Prijímacie skúšky v náhradnom termíne sa uskutočnia 20. júna 2024 od 15:00 do 17:00 hod. v triede č. 22 na 1. poschodí.

Ostatné platí ako je uvedené na stránke https://www.zushalkova.sk/info/