ŠKOLSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ

PROPOZÍCIE

Termín súťaže:         
29. apríl 2024 – súťaž, Koncertná sála školy
30. apríl 2024 – Koncert  víťazov, Koncertná sála školy

Súťažné podmienky:
• súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci školy štúdia hry na klavíri
• súťažiaci je zaradený do kategórie podľa daného ročníka štúdia
• podmienkou je hra naspamäť, s výnimkou štvorručnej hry na klavíri

Súťažný repertoár:
• sólová hra na klavíri: 2 skladby rôznych štýlových období( resp. v nižšej kategórii 2 skladby rôzneho charakteru)                        
• štvorručná hra na klavíri: 2 skladby rôznych štýlových období, resp. odlišného charakteru

Kategórie:
Sólo:
1. kategória: 1. roč., 1. časť, I. stupeň
2. kategória: 2. roč., 1. časť, I. stupeň
3. kategória: 3. roč., 1. časť, I. stupeň
4. kategória: 4. roč., 1. časť, I. stupeň
5. kategória: 1. – 2. roč., 2. časť, I. stupeň
6. kategória: 3. – 4. roč., 2. časť, I. stupeň
7. kategória: 1. – 4. roč., II. stupeň
8. kategória: 1. – 4. roč., ŠPD

Štvorručná hra:
9. kategória: 3. – 4. roč., 1. časť, I. stupeň; 1. – 4. roč., 2. časť, I. stupeň
10. kategória: 1. – 4. roč., II. stupeň, 1. – 4. roč. ŠPD

Ocenenie súťažiacich:
• súťažiaci sú podľa počtu bodov ohodnotení zlatým, strieborným a bronzovým pásmom. V rámci kategórie je vyhlásené 1., 2. a 3. miesto podľa najvyššieho bodového ohodnotenia.
• víťaz kategórie, resp. súťažiaci ocenení 2. alebo 3. miestom (podľa rozhodnutia poroty) vystúpia na koncerte víťazov

Slávnostné odovzdávanie diplomov a cien sa uskutoční na koncerte víťazov 30. apríla 2024 v Koncertnej sále ZUŠ Hálkova.