ŠKOLSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ

Školská klavírna súťaž – propozície 2020 [PDF, 160 kB]

Termín súťaže: 
27. apríl 2020 – koncertná sála ZUŠ Hálkova 
28. apríl 2020 – Koncert víťazov, koncertná sála ZUŠ 

Súťažné podmienky: – súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci školy štúdia hry na klavíri – súťažiaci je zaradený do kategórie podľa daného ročníka štúdia – podmienkou je hra naspamäť, s výnimkou štvorručnej hry na klavíri 

Súťažný repertoár: – sólová hra na klavíri: 2 skladby rôznych štýlových období (resp. v nižšej kategórii 2 skladby rôzneho charakteru) – štvorručná hra na klavíri: 2 skladby rôznych štýlových období, resp. odlišného charakteru 

Kategórie: Sólo: 1. kategória: 1. roč., 1. časť, I. stupeň 2. kategória: 2. roč., 1. časť, I. stupeň 3. kategória: 3. roč., 1. časť, I. stupeň 4. kategória: 4. roč., 1. časť, I. stupeň 5. kategória: 1. – 2. roč., 2. časť, I. stupeň 6. kategória: 3. – 4. roč., 2. časť, I. stupeň 7. kategória: 1. – 4. roč., II. stupeň 8. kategória: 1. – 4. roč., ŠPD 

Štvorručná hra: 9. kategória: 3. – 4. roč., 1. časť, I. stupeň; 1. – 4. roč., 2. časť, I. stupeň 10. kategória: 1. – 4. roč., II. stupeň, 1. – 4. roč. ŠPD 

Ocenenie súťažiacich: – súťažiaci sú podľa počtu bodov ohodnotení zlatým, strieborným a bronzovým pásmom. V rámci kategórie je vyhlásené 1., 2. a 3. miesto podľa najvyššieho bodového ohodnotenia. – víťaz kategórie, resp. súťažiaci ocenení 2. alebo 3. miestom (podľa rozhodnutia poroty) vystúpia na koncerte víťazov 28. apríla 2020 – slávnostné odovzdávanie diplomov a cien sa uskutoční na koncerte víťazov 28. apríla 2020 v koncertnej sale ZUŠ Hálkova

Klav.sutaz plagaty 2020 [PDF, 70 kB]