ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ V HRE NA DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH

Flute

Termín súťaže:  26. marca 2019 o 14.00 hodine v koncertnej sále školy