Školská súťaž v hre na klavíri a koncert víťazov, 2.-3.5.2023


FOTO: Aneta Fabianová