ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ V HRE NA DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH

Podmienky

  • súťažná prehliadka je určená pre žiakov ZUŠ Hálkova 56 Bratislava
  • súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť všetci žiaci dychového oddelenia
  • súťažiaci si pripravia dve ľubovoľné skladby

Termín

Termín konania: 26. marec 2024 o 14.00 v koncertnej sále ZUŠ

( zoznam žiakov a skladieb odovzdajú pedagógovia v písomnej alebo elektronickej podobe vedúcemu PK Richardovi Košickému)

Hodnotenie

  • výkony súťažiacich posudzuje odborná porota
  • súťažiaci sa umiestňujú v pásmach  (zlaté, strieborné, brondzové)
  • porota môže určiť laureáta súťažnej prehliadky, môže určiť laureáta kategórie a má právo udeliť zvláštne ocenenia
  • rozhodnutie poroty je konečné

I.   KATEGÓRIA  – žiaci prvého a druhého ročníka prvého stupňa

II.  KATEGÓRIA  – žiaci tretieho a štvrtého ročníka prvého stupňa

III. KATEGÓRIA  – žiaci prvého a druhého ročníka druhej časti

IV.  KATEGÓRIA – žiaci druhého stupňa a ŠPD