,,HĽADÁ SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA“ SPEVÁCKA SÚŤAŽ

10.03.2023

Z dôvodu príprav podujatí súvisiacich so 70. výročím založenia našej základnej umeleckej školy sa spevácka súťaž „Hľadá sa muzikálová hviezda“ tento rok konať nebude. Najbližší ročník sa uskutoční v júni 2024.
Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy
Mgr. Jana Kubáň, vedúca oddelenia spevu a hlasovej výchovy