SPEVÁCKE ODDELENIE

Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. – vedúca PK
Mgr. art. Gabriela Kiráľová | kiralova@zushalkova.sk
Mgr. Rastislav Kocán
Mgr. Jana Kubáň
Anna Štefániková
Peter Kollár, DiS. art.


Mgr. Jana Kederová – materská dovolenka