SPEVÁCKE ODDELENIE

Mgr. Jana Kubáň vedúca PK
Mgr. art. Gabriela Kiráľová | kiralova@zushalkova.sk
Mgr. Rastislav Kocán
Mgr. Veronika Pekárová
Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.
Anna Štefániková


Mgr. Jana Kederová – materská dovolenka