TANEČNÝ ODBOR

V prípravnom štúdiu spoznávajú žiaci jednoduché výrazové prostriedky, učitelia sa zameriavajú na formy vyučovania hrou. Po dvojročnej tanečnej príprave sa učia základom klasického, ľudového a moderného tanca. Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni základného štúdia tanečného odboru je všestranná základná tanečná výchova našich žiakov.V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu pôsobiť v súboroch ľudového tanca , moderného scénického tanca  alebo pokračovať v štúdiu na tanečnom konzervatóriu.

Pedagógovia

Mgr. Martina Bicáková 
Bc. Patrícia Vizinová