Triedne vystúpenie – Mgr. art. Simona Žišková, 6.06.2022