Veselé Vianoce, verejné vystúpenie (tanečný a literárno-dramatický odbor)

13.12.2019, 17:30 Malá sála, CULTUS Ružinov