ZÁPIS DO ZUŠ

26.08.2023 AKTUALIZOVANÉ

Zápis do základnej umeleckej školy Hálkova 56 sa uskutoční 4. 9. 2023 o 14:00 hodine v budove na Hálkovej 56 a 5. 9. 2023 o 12:00 hodine na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Česká. Informácie o zadelení žiakov budú dostupné na nástenke vo vestibule školy. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Pre komunikáciu s vedením školy odporúčame použiť email ➞ https://www.zushalkova.sk/kontakt/

Tešíme sa na vás!