KONCERTNÁ PREHLIADKA V HRE NA KEYBOARDE – ZRUŠENÁ

Základná umelecká škola Hálkova 56 oznamuje, že Koncertná prehliadka žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti ohrozenia vírusom COVID-19 v školskom roku 2019/2020 neuskutoční


Vážené kolegyne – kolegovia, učitelia hry na keyboarde !
Na základe ďalšej spoločnej koncertnej prehliadky žiakov i pedagógov bratislavských ZUŠ, ktoré sme uskutočnili v minulom školskom roku na našej škole
Vás oslovujeme a pozývame na

17. ROČNÍK  KONCERTNEJ  PREHLIADKY  ŽIAKOV BRATISLAVSKÝCH ZUŠ  V HRE  NA  KEYBOARDE, ktorá sa uskutoční v koncertnej sále našej školy DŇA  18. MARCA  2020  O  16. 30 HODINE.

Pedagógovia so žiakmi budú mať možnosť generálky a nastavenia zvuku
popoludní pred koncertom. Každá škola bude mať vyhradený čas na generálku.
Dávame Vám k dispozícii tieto typy nástrojov: YAMAHA  PSR 270, PSR 350, GX 76, DGX 300,PSR 750, PSR 770
Za každú školu je možné prihlásiť na koncert 1 – 2 žiakov / jeden žiak max. 2 skladby, alebo dvaja žiaci po jednej skladbe/.   Je vítaná aj kombinácia keyboardu s iným nástrojom /spevom, atď/. Vašu účasť je potrebné nahlásiť do 13. marca 2020 organizátorom:
Viktória Isteníková, zástupkyňa riaditeľa –  02/ 4463 2119 alebo 0904 403 883 
Mgr. Marián Čermák, pedagóg – 0903 451 079

Vopred sa tešíme na stretnutie s Vami. Je to už 17. prehliadka a dúfame, že stretnutie bude opäť zaujímavá a obohatí našu pedagogickú prácu. Budeme radi, ak sa podelíme so skúsenosťami z vyučovania hry na tomto nástroji  a naša keyboardová  „rodina“ sa znovu stretne.

Bratislava 22. 01. 2020                                                         


Charakteristika predmetu:

Elektronické hudobné nástroje sú v neustálom vývoji. Získali si popularitu, no ovládanie nástrojov nesmie viesť len k využívaniu technických možností nástroja, ale je nevyhnutné využívať čo najviac vedomostí o hudobných štýloch a harmónii. Keyboard nie je stroj, ale hudobný  nástroj, ktorý je možné mnohostranne využívať. Veľmi dôležitú rolu hrá vo výučbe osobnosť pedagóga, ktorý má mnohostranné vedomosti z klavírnej hry i hry na keyboarde, ovláda technické možnosti jednotlivých modelov nástroja, vie inštrumentovať, ovláda harmóniu , hudobné štýly, ovláda prácu s PC a možnosti spojenia nástroja s PC a využitia programov pri výučbe. Možnosť prepojenia osnov z hry na klavíri je vhodné, avšak tieto dva hudobné nástroje nemožno porovnávať, sú vo svojej podstate úplne odlišné. 

Ciele predmetu:

Základným cieľom je vzájomná výmena skúseností a usmernenie správnej výučby hry na keyboarde s pedagógmi iných škôl. Prvý ročník koncertnej prehliadky sa uskutočnil ešte v šk.roku 2003/ 2004 a ukázal veľký záujem pedagógov a žiakov o pravidelné stretávanie. Koncertnej prehliadky sa pravidelne zúčastňujú žiaci a pedagógovia zo 6- 8 základných umeleckých škôl Bratislavy. Súčasťou je seminár pedagógov, výmena notových materiálov a výmena skúseností s pedagógmi jednotlivých škôl. Spontánne vystupovanie žiakov a živé muzicírovanie tých najlepších  inšpiruje k lepším výsledkom aj ostatných  ktorí sa zúčastňujú prehliadky ako poslucháči. Koncertná prehliadka zvyšuje úroveň výučby všetkých žiakov bratislavských ZUŠ, v ktorých sa hra na tento hudobný nástroj vyučuje. 

Obsah:

Koncertnej prehliadky sa zúčastňujú najlepší žiaci prihlásených škôl. Zámerne sme nechceli organizovať, aby výkony žiakov neboli poznačené stresom, napätím a často aj neobjektívnym hodnotením poroty. Pedagóg môže ukázať všestranné možnosti využitia nástroja, pripraviť skladby v kombinácii so spevom, alebo inými nástrojmi. Každý rok sa na prehliadke objavia nové hudobné skladby, tvorivosť pedagóga i žiaka. Výber skladieb sa neobmedzuje, je možné hrať skladby všetkých období a štýlov. Hráči hrajú kvalitne ozvučení, presný  program sa tvorí na generálke. Škola zabezpečuje celú organizáciu prehliadky a seminára pedagógov. Konanie prehliadky je každoročne v marci, čo dáva dostatočný priestor na dobrú prípravu.Niekoľkoročné uskutočňovanie tejto prehliadky ukazuje jej opodstatnenosť. Na  prehliadku nadväzuje aj pre našich žiakov súťaž, ktorej organizátorom je ZUŠ Považská Bystrica. Aj to ukazuje, že kvalita výučby sa stále zvyšuje a prispieva k tomu práve táto dobrá spolupráca a komunikácia pedagógov v rámci bratislavských ZUŠ.

Viktória Isteníková – zástupkyňa  riaditeľa, pedagóg hry na keyboarde