ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 211/2000 Z.Z. A V SÚLADE S R 19/2013 A R 22/2010 V PODMIENKACH HLAVNÉHO MESTA

Objednávky 1-4/2024 [PDF, 48 kB]

Faktúry 1-4/2024 [PDF, 54 kB]

Dobropisy 1-3/2024 [PDF, ]

Zmluva o združenej dodávke elektriny [PDF, 10,6 MB]

Objednávky 1-12/2023 [PDF, 48 kB]

Faktúry 1-12/2023 [PDF, 54 kB]

Dobropisy 1-6/2023 [PDF, ]

Objednávky 1-12/2022 [PDF, 48 kB]

Faktúry 1-12/2022 [PDF, 54 kB]

Dobropisy 1-8/2022 [PDF, ]

Dobropisy 1-12/2021 [PDF, 33 kB]

Objednávky 1-12/2021 [PDF, 41 kB]

Faktúry 1-12/2021 [PDF, 57 kB]

Dobropisy 1-12/2020 [PDF, 33 kB]

Objednávky 1-12/2020 [PDF, 41 kB]

Faktúry 1-12/2020 [PDF, 57 kB]

Sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ [PDF, 18,4 MB]

Zmluva Pergami Services,s.r.o. [PDF, 282 kB]

Dobropisy 1-12/2019 [PDF, 32 kB]

Objednávky 1-12/2019 [PDF, 47 kB]

Faktúry 1-12/2019 [PDF, 57 kB]

Dobropisy 1-12/2018 [PDF, 29 kB]

Objednávky 1-12/2018 [PDF, 47 kB]

Faktúry 1-12/2018 [PDF, 51 kB]

Dobropisy 1-12/2017 [PDF, 31 kB]

Objednávky 1-12/2017 [PDF, 47 kB]

Faktúry 1-12/2017 [PDF, 53 kB]

Dobropisy 1-12/2016 [PDF, 31 kB]

Objednávky 1-12/2016 [PDF, 49 kB]

Faktúry 1-12/2016 [PDF, 53 kB]

Objednávky 2015 [PDF, 48 kB]

Faktúry 2015 [PDF, 51 kB]

Zálohové faktúry 2015 [PDF, 28 kB]

Dobropisy 2015 [PDF, 30 kB]

Faktúry od 1.1.2014 [PDF, 52 kB]

Dobropisy od 1.1.2014 [PDF, 31 kB]

Faktúry od 1.1.2013 [PDF, 46 kB]

Objednávky od 1.1.2012 [PDF, 110 kB]

Faktúry od 1.1.2012 [PDF, 52 kB]

Zmluva BOZPPO [PDF, 3,1 MB]

Zmluva o poskytovaní služieb – MG PZS, s. r. o. [PDF, 2,5 MB]

Zmluva o vzájomnej dohode – Impromat – Slov spol. s.r.o. [PDF, 738 kB]

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Orange Slovensko a.s.  [PDF, 2,4 MB]

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Orange Slovensko, a.s. 2014 [PDF, 3,2 MB]

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange Slovensko, a.s. 2016 [PDF, 5,4 MB]

Zmluva o nájme so ZŠ s MŠ Česká 2013 [PDF, 4,2 MB]

Zmluva o nájme so ZŠ s MŠ Česká 2012 [PDF, 1 MB]

Dodatok ku zmluve so ZŠ a MŠ Česká 2014 a Prílohy č. 4, 6, 8  [PDF, 8,4 MB]

Zmluva o nájme Hl. m .SR so ZUŠ Hálkova [PDF, 1,4 MB]

Zmluva o združenej dodávke elektriny 2017 [PDF, 3,9 MB]