Koncert víťazov školskej klavírnej súťaže v Zichyho paláci