2011/2012

HUDOBNÝ ODBOR

Fašiangový koncert

Hľadá sa muzikálová hviezda

Jarný koncert

Koncert na Luciu – Zichyho palác

Koncert populárnej hudby

Koncert ŠPD

Letné sústredenie v Lopušnej doline

Mikulášsky koncert

Môj prvý koncert 2012

Môj prvý koncert 2011

Pop koncert

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Marec

VÝTVARNÝ ODBOR

Výstava prác žiakov VO

Vianočné dielne

Vianočná výzdoba školy

Výtvarné dielne

Výstava prác žiakov VO – Vajnorská

Vianočný bazár

TANEČNÝ ODBOR

Tanečný odbor

Vystúpenie žiakov TO