2017/2018

HUDOBNÝ ODBOR

Adventný koncert

Koncert s Richardom Rikonnom

Open ZUŠ

Pop koncert

Koncert malých žiakov

Môj prvý koncert

Koncert víťazov školskej klavírnej súťaže v Zichyho paláci

Bratislavské mestské dni – koncert v Zrkadlovej sieni

Bratislavské mestské dni – výtvarný stánok a koncert na Hlavnom námestí

Doremifa, či famiredo

Koncert pedagógov

Prehliadka džezovej, filmovej a populárnej hudby v hre na klavíri

Fašiangy

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

December

VÝTVARNÝ ODBOR

Bratislavské mestské dni

Vernisáž prác žiakov výtvarného odboru v stredisku kultúry na Vajnorskej

TANEČNÝ ODBOR

December