PREHLIADKA JAZZOVEJ, POPULÁRNEJ A FILMOVEJ HUDBY V HRE NA KLAVÍRI

Miesto konania:
Základná umelecká škola Hálkova 56, Bratislava

Termín:
18. apríl 2024

Časový harmonogram:        
14:00 workshop Richard Rikkoň
prestávka, občerstvenie
17:00 Koncert žiakov prehliadky

Počiatočný impulz na zorganizovanie Prehliadky jazzovej, populárnej a filmovej hudby v hre na klavíri vznikol najmä z dôvodu rozvíjajúceho sa „trendu“ súťaží s „neklasickým“ repertoárom (Piano v modernom rytme Bojnice, Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo a pod.). Cieľom prehliadky je stretnutie mladých klavírnych interpretov a ich pedagógov a vzájomné odovzdanie si skúseností, či nesúťažne si overiť pripravený repertoár pred publikom, príp. ho skonzultovať a doladiť. Počas uplynulých ročníkov Prehliadka privítala hostí Pavla Bodnára, Roberta Kohútka, Gaba Jonáša a Nikolaja Nikitina, či v poslednom ročníku Ladislava Fančoviča a Janu Dekánkovú, ktorých spontánne vystúpenie bolo pre všetkých veľkou inšpiráciou a zážitkom. 
Harmonogram podujatia uvádza vystúpenie hostí – popredných hudobníkov, ktorí publiku priblížia svoje pôsobenie na hudobnej scéne a obohatia ho svojim interpretačným umením. Pre aktuálny ročník sme pozvali opäť výzamného hosťa pôsobiaceho na pôde domácej i medzinárodnej umeleckej scény. Po krátkej prestávke s občerstvením bude popoludnie pokračovať koncertom – výkonmi prihlásených účastníkov. Tak ako v minulých rokoch, i tento rok hosť udelí cenu za mimoriadny umelecký výkon Prehliadky. 

Repertoár  Prehliadky 1 až 2 skladby pre sólový a štvorručný klavír z oblasti populárnej hudby a príbuzných hudobných žánrov – jazz, swing, blues, hudba k filmu, tanečná, resp. muzikálová hudba a pod. 
Podmienky účasti – Prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci ZUŠ štúdia hry na klavíri, nie keyboarde. Účastnícky poplatok je 8,00 eur (platí sa v hotovosti na mieste). Každý účastník obdrží pamätný list za účasť a malý upomienkový predmet. V poplatku je zahrnuté aj malé občerstvenie. 
Účasť je nutné nahlásiť mailom najneskôr do 3. marca 2023. Prosíme uviesť: meno žiaka, školu, pedagóga, ročník, presný program, približnú minutáž (vyhradzujeme si po dohode právo na úpravy v programe koncertu, vzhľadom k možnému zvýšenému počtu účastníkov). Zároveň by sme Vás chceli poprosiť aj o nahlásenie pasívnych účastníkov – kolegov pedagógov, rodičov a pod. (stačí počet). 

Kontakt:  
Mgr. Barbora Kohútková, PhD.
mail:  barbora.habanova@gmail.com
tel:  +421 905 309 586

Mgr. art. Dávid Hnat – zástupca riaditeľky školy
mail: hnat@zushalkova.sk
tel:      +421 2 446 321 18