PREHLIADKA JAZZOVEJ, POPULÁRNEJ A FILMOVEJ HUDBY V HRE NA KLAVÍRI

Základná umelecká škola Hálkova 56, Bratislava
Vás pozýva na

VI. Prehliadku jazzovej, populárnej a filmovej hudby v hre na klavíri

Miesto konania                   Koncertná sála ZUŠ Hálkova 56
Termín                                   1. apríl 2020 

Časový harmonogram 

15.00 Odborná prednáška a workshop – hosť Ľuboš Šrámek
prestávka, občerstvenie
17.00 Koncert

Repertoár
Skladby pre sólový a štvorručný klavír z oblasti populárnej hudby a príbuzných hudobných žánrov – jazz, swing, blues, hudba k filmu, tanečná, resp. muzikálová hudba a pod.

Podmienky účasti
Prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci ZUŠ štúdia hry na klavíri, nie keyboarde. Účastnícky poplatok je 8,00 eur (platí žiak, pedagóg, pozorovateľ a platí sa v hotovosti na mieste). Každý účastník Prehliadky dostane pamätný list za účasť a malý upomienkový predmet. Hosť workshopu – jazzový klavirista Ľuboš Šrámek udelí cenu za mimoriadny umelecký výkon.

Účasť je nutné nahlásiť mailom najneskôr do 20. marca 2020. Prosíme uviesť: meno žiaka, školu, pedagóga, ročník, presný program, približnú minutáž (vyhradzujeme si po dohode právo na úpravy v programe koncertu, vzhľadom k možnému zvýšenému počtu účastníkov).

Propozície 2020 [PDF, 659 kB]
Plagát 2020 [PDF, 135 kB]