2016/2017

HUDOBNÝ ODBOR

Absolventský recitál Simony Augustovičovej

Absolventský recitál Simony Jexovej a Igora hrona

Bratislava pre všetkých

Europa

Fašiangy

Hľadá sa muzikálová hviezda

Jarný koncert

Keyboardová prehliadka žiakov bratislavských ZUŠ

Klavírna prehliadka

Klavírna súťaž

Koncert pedagógov

Môj prvý koncert

Pop koncert

Slovenská tvorba

Strieborné struny – Austrália

Strieborné struny v Paríži

Školská súťaž v hre na dychových nástrojoch

Vianoce

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Absolventi

Ružinov

Vianoce

VÝTVARNÝ ODBOR

Absolventi

Bratislava pre všetkých

Výstava

TANEČNÝ ODBOR

Ružinov

Vianoce