ŠKOLSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH

1. ROČNÍK ŠKOLSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH, ZUŠ HÁLKOVA 56 BRATISLAVA 2021/2022

Podmienky

  • súťažná prehliadka je určená pre žiakov ZUŠ Hálkova 56 Bratislava
  • súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť všetci žiaci sláčikového oddelenia
  • súťažiaci si pripravia jednu, prípadne dve ľubovoľné skladby (v trvaní max. do 5 min.)

Termín

Termín konania: 11. máj 2022 o 14.30 v koncertnej sále ZUŠ

Termín odovzdania prihlášok: 30.4.2022

( zoznam žiakov a skladieb odovzdajú pedagógovia v písomnej alebo elektronickej podobe vedúcej PK Petre Šalamonovej )

Hodnotenie

  • výkony súťažiacich posudzuje odborná porota
  • súťažiaci sa umiestňujú v pásmach  (zlaté, strieborné, brondzové)
  • porota môže určiť laureáta súťažnej prehliadky, môže určiť laureáta kategórie a má právo udeliť zvláštne ocenenia
  • rozhodnutie poroty je konečné

I.   KATEGÓRIA  – žiaci prvého a druhého ročníka primárneho vzdelávania

II.  KATEGÓRIA  – žiaci tretieho a štvrtého ročníka primárneho vzdelávania

III. KATEGÓRIA  – žiaci prvého a druhého ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania

IV.  KATEGÓRIA – žiaci tretieho a štvrtého ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania