ŠKOLSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH

2. ROČNÍK ŠKOLSKEJ SÚŤAŽE V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH, ZUŠ HÁLKOVA 56 BRATISLAVA 2022/2023

Podmienky

  • školská súťaž je určená pre žiakov ZUŠ Hálkova 56 Bratislava
  • školskej súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci sláčikového oddelenia
  • súťažiaci si pripravia jednu, prípadne dve ľubovoľné skladby (v trvaní – 1. a 2. kategória do 5 min., 3. a 4. kategória do 8 min.)
  • hra spamäti je odporúčaná, v prípade hry z nôt budú súťažiacemu odpočítané 3 body z celkového hodnotenia

Termín

Termín konania: 23. máj 2023 o 14.30 v koncertnej sále ZUŠ

Termín odovzdania prihlášok: 10.5.2023

( zoznam žiakov a skladieb odovzdajú pedagógovia v písomnej alebo elektronickej podobe vedúcej PK Petre Šalamonovej )

Hodnotenie

  • výkony súťažiacich posudzuje odborná porota
  • porota udeľuje 3 miesta žiakom s najvyššími počtami bodov, ostatní súťažiaci sa umiestňujú v pásmach  (zlaté, strieborné, bronzové)
  • predsedníčka poroty udeľuje v každej kategórií špeciálnu cenu súťažiacemu podľa vlastného výberu
  • rozhodnutie poroty je konečné

I.   KATEGÓRIA  – žiaci prvého a druhého ročníka primárneho vzdelávania

II.  KATEGÓRIA  – žiaci tretieho a štvrtého ročníka primárneho vzdelávania

III. KATEGÓRIA  – žiaci prvého a druhého ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania

IV.  KATEGÓRIA – žiaci tretieho a štvrtého ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania