VEDENIE ŠKOLY


Mgr. art. Ingrid Bubeníčková
riaditeľka školy

hra na flaute

+421 2 446 321 18

bubenickova@zushalkova.sk

Mgr. art. Richard Košický
štatutárny zástupca riaditeľky školy

hra na flaute, fagote

+421 2 446 321 19

kosicky@zushalkova.sk

Bc. Dávid Hnat
zástupca riaditeľky školy

hra na gitare

+421 2 446 321 19

hnat@zushalkova.sk