VEDENIE ŠKOLY


Mgr. art. Ingrid Bubeníčková
riaditeľka školy
profesijný životopis

hra na zobcovej, priečnej flaute

+421 2 446 321 19

bubenickova@zushalkova.sk

Mgr. art. Richard Košický
štatutárny zástupca riaditeľky školy
(pre oddelenia spevu a hlasovej výchovy, hry na dychových a bicích nástrojoch, korepetície a výtvarný odbor)

hra na zobcových flautách, fagote

+421 2 446 321 18

kosicky@zushalkova.sk

Mgr. art. Dávid Hnat
zástupca riaditeľky školy
(pre oddelenia hry na klávesových, strunových a sláčikových nástrojoch, hudobnej náuky, tanečný a literárno-dramatický odbor)

hra na gitare, hra na elektrickej a basovej gitare

+421 2 446 321 18

hnat@zushalkova.sk