2013/2014

HUDOBNÝ ODBOR

Absolventi

Adventný koncert

Družobný koncert ZUŠ Praha – Bratislava

Hra na keyboard

Keyboardová prehliadka

Koncert najmenších žiakov

Koncert najmladších žiakov

Koncert ŠPD

Mikulášsky koncert

Pop koncert

Spevácky zbor

Súťaž v hre na dychových nástrojoch

Vianočný koncert

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Predstavenie v divadle Pod kostolom

VÝTVARNÝ ODBOR

Absolventi

Malý salón ZUŠ

Školská jeseň

Výstava prác VO

TANEČNÝ ODBOR

Adventný koncert

Malí žiaci