PREHLIADKA V HRE NA KEYBOARDE ŽIAKOV BRATISLAVSKÝCH ZUŠ


Srdečne Vás pozývame na
PREHLIADKU V HRE NA KEYBOARDE ŽIAKOV BRATISLAVSKÝCH ZUŠ,
ktorej súčasťou bude workshop p. Rolanda Kaníka

Termín a miesto konania:     16. marec 2023, ZUŠ Hálkova Bratislava
Časový harmonogram:         13.00 – workshop
17.00 – koncert

Základné informácie o podujatí:
– prehliadka je určená pre žiakov a pedagógov hry na keyboarde bratislavských ZUŠ
– podujatie tvorí workshop hosťa, propagácia s prezentáciou hudobných nástrojov, koncert žiakov hry na keyboarde
– účasť je potrebné nahlásiť mailom do 28. februára 2023 na adresu: barbora.habanova@gmail.com, pričom je potrebné uviesť: meno žiaka, školu, pedagóga, ročník, presný program, približnú minutáž
– účastnícky poplatok je 8,00 eur
– repertoár prehliadky: 1 – 2 skladby podľa vlastného výberu
– aktívny účastník – žiak, ktorý vystúpi na koncerte obdrží pamätný list za účasť a malý upomienkový predmet

Roland Kaník – hudobník, hráč na klávesové nástroje, producent, zakladateľ nahrávacieho a produkčného štúdia Sonic Cat Studio, oficiálny spolupracovník firmy Yamaha pri podpore a propagácii jej špičkových klávesových produktov, držiteľ viacerých ocenení. Hudobne spolupracoval napr. s Richardom Müllerom, Luciou Bílou, Petrom Lipom, Robom Opatovským, Fragile, Celeste Buckinghamm, Majk Spiritom a mnohými ďalšími.

Kontakty:
Mgr. Marián Čermák, mail: marian.cermak@gmail.com, tel: +421903451079
Mgr. Barbora Kohútková, PhD. (prihlasovanie účastníkov), mail: barbora.habanova@gmail.com, tel: +421905309586