PREHLIADKA V HRE NA KEYBOARDE ŽIAKOV BRATISLAVSKÝCH ZUŠ

Najbližší ročník prehliadky sa uskutoční v školskom roku 2024/2025.

Kontakty:
Mgr. Marián Čermák, mail: marian.cermak@gmail.com, tel: +421903451079
Mgr. Barbora Kohútková, PhD. (prihlasovanie účastníkov), mail: barbora.habanova@gmail.com, tel: +421905309586