KONTAKT

RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Mgr. art.  Ingrid Bubeníčková – bubenickova@zushalkova.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽKY ŠKOLY
Mgr. art. Richard Košický – kosicky@zushalkova.sk
Bc. Dávid Hnat – hnat@zushalkova.sk

ADRESA
Základná umelecká škola
Hálkova 56
831 03 Bratislava

TELEFÓN
pevná linka: +421 2 446 321 17 (tajomníčka školy)
pevná linka: +421 2 446 321 19 (riaditeľka školy + fax)
pevná linka: +421 2 446 321 18 (zástupca riaditeľky školy)

EMAIL
zushalkova@gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa systému iZUŠ a webovej stránky kontaktujte webmastra
podpora@zushalkova.sk