LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Je syntetizujúcim odborom, ktorý ponúka dramatické, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitného a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Nadobúdajú hlbší vzťah k materinskej reči. Tento odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, čitateľov, vzdelaných a náročných divákov. Tým najtalentovanejším jednotlivcom pomáha pripraviť sa na štúdium herectva, réžie, dramaturgie, scénaristiky, bábkoherectva, divadelnej a filmovej vedy, učiteľstva dramatickej výchovy na vysokých umeleckých školách, pedagogických a filozofických fakultách .

Pedagógovia LDO

Mgr. art. Simona Žišková – vedúca PK
Mgr. art. Tomáš Krištof