SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2022/2023 [PDF, 2,5 MB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021/2022 [PDF, 2,5 MB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021 [PDF, 2,8 MB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/2020 [PDF, 1,5 MB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018/2019 [PDF, 1,5 MB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018 [PDF, 1,3 MB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017 [PDF, 839 kB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016 [PDF, 1 MB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015 [PDF, 1 MB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014 [PDF, 812 kB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2012/2013 [PDF, 745 kB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2011/2012 [PDF, 366 kB]

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2010/2011 [PDF, 496 kB]