Školská súťaž v hre na dychových nástrojoch, 7.03.2023


FOTO: Aneta Fabianová