Školská súťaž v hre na sláčikových nástrojoch, 23.05.2023


FOTO: Aneta Fabianová