Slávnostné otvorenie koncertnej sály I., 9.10.2023


FOTO: Dávid Hnat